Tagged “ผักและผลไม้ 5 สี 5 รส”

ตัดสินใจ ดอทคอม February 14, 2018

พืชผักและผลไม้มีรสชาติและสีสันที่แตกต่างกัน ที่เรามองเห็นและสัมผัสรสชสติด้วยลิ้นของเรา แต่ร่างกายของเราก็สามารถสัมผัสถึงประโยชน์และโทษของสีสันและรสชาติของพืชผักและผลไม้ได้ด้วย ตามตำราแพทย์จีนเชื่อว่า สีทั้ง 5 รสชาติทั้ง 5 และอวัยวะ 5 ส่วน ล้วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สีแดง บำรุงหัวใจ รสขม เข้าสู่หัวใจ อยากให้ใบหน้าเปล่งปลั้งด้วยเลือดฝา ควรรับประทานผักและผลไม้ท่มีสีแดงและรสขมมากๆ...