Tagged “น้ำยาล้างห้องน้ำ”

ตัดสินใจ ดอทคอม April 27, 2021

ถ้าเราลองสังเกตุข้างขวดข้างแกลลอนของน้ำยาล้างห้องน้ำ บางขวดจะมีสัญญลักษณ์เตือน บางขวดก็ไม่มี ขวดที่ไม่มีแสดงว่าไม่มีสารเคมีร้ายแรง ไม่มีสารกัดกร่อน แต่ต้องออกแรงขัดถูกันมากขึ้นเหมาะสำหรับแม่บ้านพ่อบ้านที่ขยันทำความสะอาดบ่อย แต่ถ้าเจอห้องน้ำหรือพื้นผิวที่สกปรกมากๆ ต้องใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีฤทธิ์รุนแรงมากขึ้น มีสารกัดกร่อน สารเคมีร้ายแรงอยู่ด้วย...