Tagged “ใบบัวบก”

ตัดสินใจ ดอทคอม August 8, 2014

ใบบัวบกหรือบัวบก ใบบัวบก หรือ บัวบก (Gotu kola) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Centella asiatica (L.) Urban. และมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ อย่างภาคใต้จะเรียกว่า ? ผักแว่น ? ส่วนภาคเหนือจะเรียกว่า ? ผักหนอก ? จำปาเครือ กะบังนอก, ผักหมอกช้าง ผักแว่น (จันทบุรี, ภาคใต้) เป็นต้น จัดเป็นพืชสมุนไพรที่มีต้นกำเนิดในแถบเอเชีย เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มีกลิ่นฉุน มีรสขมหวาน...