Tagged “วัดพระธาตุดอยปัง”

ตัดสินใจ ดอทคอม July 26, 2017

สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนาราม หรือ บางท่านเรียกกันว่า วัดพระธาตุดอยปัง สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนารามเป็นสถานที่สำหรับประพฤติปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ ซึ่งก่อตั้งโดยคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ โดยมีท่านเจ้าคณะจังหวัดแพร่เป็นประธานและหลวงพ่อท่านพระครูบวรธรรมกิติ์เจ้าอาวาสวัดร่องฟองเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง ก่อนที่จะได้เข้ามาถ่ายสถานที่แห่งนี้...