Tagged “ย้อมธรรมชาติ”

ตัดสินใจ ดอทคอม August 26, 2017

ทดสอบ การย้อมครามธรรมชาติเป็นการย้อมเย็น ย้อมประมาณนับ 1-100 จำนวน 1 2 3 4 และ 5 ครั้ง การย้อมธรรมชาติ หากต้องการสีที่เข้มๆ ต้องย้อมหลายๆครั้ง และระยะเวลาที่ย้อมแต่ละครั้งประมาณ 10 นาที ย้อม 5 ครั้งก็เกือบชั่วโมง แต่ครามเคมีย้อมเพียงครั้งเดียวก็ได้สีเข้มตามต้องการ แต่น้ำครามมีพิษต่อสิ่งแวดล้อม ถึงจะใช้ครามธรรมชาติแต่หากใช้ตัวกระตุ้น(รีดิวซ์) เป็นเคมีก็มีพิษเช่นกัน...

ตัดสินใจ ดอทคอม June 28, 2017

การย้อมผ้าหม้อห้อมด้วยสีธรรมชาติ ใบของ ต้นห้อม และต้นคราม จะมีสารที่เรียกว่า อินดิแคน (Indican) ซึ่งสามารถละลายน้ำได้แต่ไม่มีสี อินดิแคนเมื่อทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนจะเกิดเป็นกลูโคสและสารอินโดซิล (Indoxyl) เมื่ออินโดซิลรวมตัวกับก๊าซออกซิเจนในอากาศจะเกิดเป็นสารคราม (Indigo) ในที่นี้จะเรียกว่า ห้อมเปียก หรือ ครามเปียก สารคราม (Indigo)...

ตัดสินใจ ดอทคอม June 15, 2017

ต้นห้อมกับป่าที่นาตอง สูงขึ้นไปจากระดับน้ำทะเลปานกลางกว่าแปดร้อยเมตรบนแนวภูเขาฝั่งตะวันออกของจังหวัดแพร่ คือ บ้านนาตอง บ้านอีกหลังของ ต้นห้อม นาตองเป็นหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขาสูง อยู่ในเขตตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง มีห้วยแม่ก๋อนไหลผ่าน ฤดูฝน-ฝนตกชุก ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด ส่วนฤดูร้อนอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24 องศาเซลเซียส...