Tagged “บ้านไร่”

ตัดสินใจ ดอทคอม August 22, 2017

จังหวัดราชบุรีเป็นแหล่งผลิตหินปูนแหล่งใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรท้องถิ่นอันสำคัญ มีโรงงานผลิตปูนขาวปูนแดงกว่าสิบแห่ง แต่ก็ต้องปิดตัวลงไปเรื่อยๆ ในขณะที่โรงงานปูนอำนวยลาภ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองยังยืนหยัดอยู่ได้ แม้การซื้อขายปูนจะซบเซาลง เมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา โรงงานอำนวยลาภ ชื่อตามที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี พิกัด...

ตัดสินใจ ดอทคอม July 7, 2017

ตามไปดูต้นไม้ยักษ์ที่บ้านไร่ บ้านสะนำ ได้รับคำเชิญชวนจากเพื่อนที่บ้านไร่ให้มาดูต้นไม้ยักษ์ที่นั้น ใช้ google พิมพ์ค้นหา "ต้นไม้ยักษ์" ก็เจอแต่ต้นไม้ยักษ์ของ บ้านสะนำ หมู่ 2 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ว่าดังนั้นจึงไปดูให้เห็นดีกว่า การเดินทางไปดูต้นไม้ยักษ์ จุดหมายคือบ้านไร่ อุทัยธานี ผมขอตัดตอนมาที่บ้านไร่เลยนะครับ (การเดินทางมาบ้านไร่ google บอกทางได้)...