Tagged “สีตก”

ตัดสินใจ ดอทคอม May 13, 2016

ผ้าม่อฮ่อม ที่ย้อมด้วยครามหรือห้อม สีจะตกมากหรือน้อยอยู่ที่ขบวนการผลิตของแต่ละเจ้า หากขบวนการผลิตก่อนส่งถึงมือลูกค้ามีการซักล้างมาก่อนแล้ว 2-3 น้ำ การตกสีจะน้อยลงและไม่กินผ้าสีอื่นๆ แต่ข้อควรระวัง ก็เหมือนกับผ้าสีชนิดอื่นๆที่ควรแยกซักจากผ้าขาว การย้อมผ้าจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ ย้อมร้อนกับร้อนเย็น การย้อมร้อน จะใช้น้ำร้อนตลอดขบวนการย้อม ใช้ย้อมผ้าได้หลายชนิด...