Tagged “BNK48 บนปกนิตยสาร”

Nui Panna July 24, 2017

"นับเป็นครั้งแรกที่สมาชิกของ BNK48 มีขึ้นปกนิตยสาร และนิตยสารเล่มแรกในประเทศที่ได้สมาชิกทั้ง 6 ขึ้นไปขึ้นปกก็คือ a day BULLETIN ฉบับ 496 สมาขิกทั้ง 6 คนที่ขึ้นปกนั้นได้แก่ เฌอปราง, เจนนิษฐ์, ปัญ, มิโอริ, เนย และมิวสิค นอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกที่ภายในเล่มมีการสัมภาษณ์สมาชิก BNK48 ที่ติดเซ็มบัตสึทั้ง 16 คนด้วย แม้บทสัมภาษณ์อาจจะไม่ได้เยอะและยาวอย่างจุใจ แค่ก็ทำให้เราได้เห็นตัวจริงของ BNK48...