Tagged “ปัณณ์ฟาร์ม”

ตัดสินใจ ดอทคอม January 9, 2018

เกลือ 1 ช้อนชา = 6 กรัม ร่างกายต้องการโซเดียมไม่เกิน 2.3 กรัมต่อวันเทียบเท่าเกลือ 1 ช้อนชา หรือน้ำปลา 4-5 ช้อนชา เกลือ 1 ช้อนชา = โซเดียม 2.4 กรัม (40% ของเกลือ) สูตรแหนมเห็ดที่ใช้เกลือในสัดส่วน 8% แหนม 10 กรัมมีเกลือ 0.8 กรัม = โซเดียม 0.32 กรัม แหนม 50 กรัมมีเกลือ 4 กรัม = โซเดียม 1.6 กรัม แหนม 100 กรัมมีเกลือ 8 กรัม = โซเดียม 3.2 กรัม...