March 2016 — Tudsinjai.com : Blog area : แหล่งรู้คู่การตัดสินใจ


มีข่าวมากมายโดนหลอกด้วยเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ ซื้อของที่ละมากๆจากต่างแดนเพื่อนำมาขาย เช็คชักนิดก่อนตัดสินใจ กับเว็บ http://www.scamadviser.com/

เว็บนี้จะทำการตรวจข้อมูลของเว็บ ว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ จะให้เรทตั้งแต่ High Risk จนถึง Safe เป็นเปอร์เซ็นต์ พร้อมดึงข้อมูลผู้เป็นเจ้าของโดเมน และรายละเอียดมาแสดง หากการแสดงเรทเป็นระดับ Looks Safe เว็บนั้นค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือวางใจได้