Tagged “กาวิสคอน”

ตัดสินใจ ดอทคอม June 2, 2016

กรดไหลย้อน ย้อนภัยใกล้ตัว ตามปกติแล้วร่างกายของมนุษย์จะมีกลไกลการทำงานในแต่ละอย่างแตกต่างกันไปตามหน้าที่ของแต่ละส่วน หากทำงานผิดพลาดหรือใช้งานไม่ถูกต้อง จะส่งผลให้ร่างกายส่งสัญญาณเป็นความเจ็บปวดหรือเจ็บป่วยได้ ระบบของทางเดินอาหารก็เช่นกัน หากมีการไหลย้อนของน้ำย่อยในกระเพาะอาหารที่มีความเป็นกรดเข้มข้นสูงซึ่งกลไกของกระเพาะอาหารออกแบบมาให้ทนกับกรดแบบนั้นได้...