Tagged “การใช้ยา”

ตัดสินใจ ดอทคอม September 27, 2015

1.เพื่อให้การออกฤทธิ์ของยามีประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ก่อนรับสิ่งที่ทำให้แพ้หรือใช้ทันทีที่แพ้แล้ว 2.ยาแก้แพ้ส่วนใหญ่มักมีผลข้างเคียงทำให้ง่วงมาก หากจำเป็นต้องทำงานด้วยอาจเลี่ยงไปใช้ยาแก้แพ้ชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดอาการง่วง เช่น เทอร์เฟนาดีน (Terfenadine) แอสทิมิโซล (Astemizole) 3.ห้ามกินยาแก้แพ้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดสมอง เช่น เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยานอนหลับ ยากันชัก...