Tagged “ยาพิษสำหรับสัตว์”

ตัดสินใจ ดอทคอม April 15, 2019

ยาแก้แพ้และยาแก้คัดจมูก ทุกชนิด เช่น ไดเฟนไฮดรามีน ( แก้แพ้ ) ซูโดอีเฟดรีน ( แก้คัดจมูก ) เฟนิลโพรพาโนลามีน และคอลเฟนิรามีน อาจก่ออันตรายร้ายแรงถ้าสัตว์บังเอิญกินเข้าไปเกินขนาด สัญญาณที่แสดง มีอาการซึม หายใจลำบาก ตื่นเต้น กล้ามเนื้อเต้นหรือสั่น ชัก หัวใจเต้นผิดจังหวะ อาเจียน และไข้ขึ้น การรักษามักได้ผลดีและมักประกอบด้วยการทำให้อาเจียน ถ้าสัตว์เพิ่งกินยาเข้าไปไม่นาน ให้ถ่านผง...