Tagged “อันตรายถึงตาย”

ตัดสินใจ ดอทคอม December 10, 2014

พาราเซตามอล กินพร่ำเพรื่ออันตรายถึง "ตาย" พาราเซตามอลเป็นยาบรรเทาปวด ลดไข้ ที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไป เป็นยาที่สามารถทำให้เกิดอันตรายง่ายหากรับยาเกินขนาด หรือการใช้ยาพร่ำเพรื่อเกินความจำเป็น ดังนั้นจึงควรใช้ยาเท่าที่จำเป็น รวมถึงตรวจสอบว่ายาตัวอื่นที่ รับประทานร่วมด้วยมีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบหรือไม่ หากมีก็ควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาเภสัชในร้านยาใกล้บ้านท่านเพื่อขอรับคำแนะนำก่อนใช้ยา...