Tagged “Indigo Paste”

ตัดสินใจ ดอทคอม June 16, 2017

ห้อมเปียก การย้อมผ้าหม้อห้อมแบบดั้งเดิมคือการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ฉะนั้นต้องนำ ต้นห้อม มาสกัดสีเสียก่อน การสกัดสีจาก ต้นห้อม เป็นภูมิปัญญาในการนำสารอินดิแครน (Indican) ที่มีในต้นห้อมออกมาใช้ทำสีย้อมผ้า เมื่อต้นห้อมเหมาะแก่การเก็บเกี่ยวจะถูกนำมาแปรรูปด้วยการแช่น้ำจนเน่าเปื่อยแล้วตีกับปูนขาว เพื่อให้ได้สสารข้นเป็นโคลนสีครามเรียกว่า " ห้อมเปียก " (Indigo Paste) หรือ " เปอะ "...