August 2017 — Tudsinjai.com : Blog area : แหล่งรู้คู่การตัดสินใจ

ทดสอบ การย้อมครามธรรมชาติเป็นการย้อมเย็น ย้อมประมาณนับ 1-100 จำนวน 1 2 3 4 และ 5 ครั้ง
การย้อมธรรมชาติ หากต้องการสีที่เข้มๆ ต้องย้อมหลายๆครั้ง และระยะเวลาที่ย้อมแต่ละครั้งประมาณ 10 นาที ย้อม 5 ครั้งก็เกือบชั่วโมง
แต่ครามเคมีย้อมเพียงครั้งเดียวก็ได้สีเข้มตามต้องการ แต่น้ำครามมีพิษต่อสิ่งแวดล้อม ถึงจะใช้ครามธรรมชาติแต่หากใช้ตัวกระตุ้น(รีดิวซ์) เป็นเคมีก็มีพิษเช่นกัน

...ธรรมชาติจึงใช้เวลานานกว่า ละเมียดละไมกว่า และไม่มีพิษต่อสิ่งแวดล้อม

การย้อมครามธรรมชาติ


จังหวัดราชบุรีเป็นแหล่งผลิตหินปูนแหล่งใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรท้องถิ่นอันสำคัญ มีโรงงานผลิตปูนขาวปูนแดงกว่าสิบแห่ง แต่ก็ต้องปิดตัวลงไปเรื่อยๆ ในขณะที่โรงงานปูนอำนวยลาภ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองยังยืนหยัดอยู่ได้ แม้การซื้อขายปูนจะซบเซาลง เมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา

โรงงาน ปูนขาว ปูนแดง อำนวยลาภ

โรงงานอำนวยลาภ ชื่อตามที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี พิกัด 13.526240, 99.852896 โดยมีนายอวยชัย แดงด้อมยุทธ์ (อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 2552) ลูกชายคุณอำนวยลาภผู้พ่อผู้ก่อตั้งโรงปูน เป็นเจ้าของ และยังมีภรรยาของคุณอำนวยลาภยังคงช่วยบริหารงานอยู่ในปัจจุบัน (ข้อมูล 18.08.2560)

คุณยายภรรยาของคุณอำนวยลาภ
ภรรยาของคุณอำนวยลาภ

โรงงานแห่งนี้ยังคงผลิตปูนขาว ปูนแดง ส่งขายไปตามจังหวัดต่างๆทั่วไปเทศ ซึ่งตัวผมเองได้มา 3 ปีบๆละ 120.- ซื้อมาเพื่อเป็นส่วนผสมของการก่อหม้อคราม


โรงงาน ปูนขาว ปูนแดง อำนวยลาภ

โรงงาน ปูนขาว ปูนแดง อำนวยลาภ

โรงงาน ปูนขาว ปูนแดง อำนวยลาภ

โรงงาน ปูนขาว ปูนแดง อำนวยลาภ

โรงงาน ปูนขาว ปูนแดง อำนวยลาภ

โรงงาน ปูนขาว ปูนแดง อำนวยลาภ

โรงงาน ปูนขาว ปูนแดง อำนวยลาภ

โรงงาน ปูนขาว ปูนแดง อำนวยลาภ

โรงงาน ปูนขาว ปูนแดง อำนวยลาภ