ลอซิดิน

ลอซิดิน

ใช้รักษาอาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจ

8852738230592
Pre-order onlyใช้รักษาอาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจ เช่น จาม น้ำมูกไหล

ตรา/ยี่ห้อ ลอซิดิน
ประเภท แก้แพ้
รุ่น/สูตร ชนิดเม็ด
กลุ่มตัวยา Loratadine
กลุ่มยา ยาอันตราย, ระบบทางเดินหายใจ
บรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษ, แผงฟอยล์-บลิสเตอร์
ขนาด/บรรจุ 10 เม็ด
ส่วนประกอบ ชนิดเม็ด ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย Loratadine 10 มก.
ชนิดชนิดน้ำเชื่อม ใน 1 ช้อนชา (5 มล.) ประกอบด้วย Loratadine 5 มก.
ข้อบ่งใช้/สรรพคุณ ใช้รักษาอาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจ เช่น จาม น้ำมูกไหล คัน เยื่อตาอักเสบเนื่องจากโรคภูมิแพ้ รวมทั้งอาการลมพิษเรื้อรังและอาการแพ้ทางผิวหนังอื่นๆ
Loratadine เป็นยาต้านฮีสตามีนออกฤทธิ์อยู่ได้นาน จึงรับประทานเพียงวันละครั้งก็พอเพียงที่จะควบคุมอาการได้ตลอดวัน เป็นยาต้านฮีสตามีนชนิด selective H1 -receptor antagonist ที่มีการกระจายตัวผ่าน blood brain barrier เข้าสู่เนื้อสมองน้อย จึงพบอาการข้างเคียงที่ทำให้ง่วงนอนมึนงงน้อยกว่ายาต้านฮีสตามีนทั่วไป
วิธีใช้ ชนิดเม็ด:
ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป : รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง
ชนิดน้ำเชื่อม:
ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป : รับประทานครั้งละ 2 ช้อนชา (10 มิลลิกรัม) วันละ 1 ครั้ง
เด็กอายุ 2-12 ปี น้ำหนักมากกว่า 30 กิโลกรัม : รับประทานครั้งละ 2 ช้อนชา (10 มิลลิกรัม) วันละ 1 ครั้ง
น้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 กิโลกรัม : รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา (5 มิลลิกรัม) วันละ 1 ครั้ง
การเก็บรักษา เก็บในที่อุณภูมิต่ำกว่า 30°C
คำเตือน อาการข้างเคียง
อาการข้างเคียงจากการใช้ยานี้ คือ ง่วงนอน มึนงง ปากแห้ง คลื่นไส้ ท้องเสีย ปวดท้อง รวมทั้งมีผลทำให้การเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ QT ยาวขึ้นได้

ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในผู้แพ้ยานี้
- การใช้ยานี้ในระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่มีการศึกษาเพียงพอที่จะชี้ว่า ยานี้จะมีอันตรายต่อทารกในครรภ์ ดังนั้นจึงห้ามใช้ยานี้ในหญิงมีครรภ์
- เนื่องจาก Loratadine สามารถขับถ่ายออกทางน้ำนมได้ จึงไม่ควรใช้ยานี้ในสตรีที่ให้นมบุตร โดยเฉพาะเด็กแรกเกิดและเด็กคลอดก่อนกำหนด เนื่องจากเด็กเหล่านี้มีอัตราเสี่ยงสูงต่ออันตรายที่เกิดจากผลข้างเคียงของยานี้

คำเตือน
1.ยานี้ทำให้ง่วงได้บ้างในผู้ใช้ยาบางราย ผู้ที่ขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง ควรทดสอบก่อนว่ารับประทานยานี้แล้วไม่ง่วง
2.ไม่ควรรับประทานร่วมกับสุรา หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
3.ระวังการใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี สตรีมีครรภ์ระยะ 3 เดือนแรก และสตรีที่ให้นมบุตร
4.หากใช้ยานี้แล้วหัวใจเต้นผิดปกติ ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์
5.ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับ
6.การใช้ยานี้ร่วมกับยาต้านจุลชีพกลุ่ม Macrolides เช่น erythromycin, clarithromycin หรือ ยาต้านเชื้อรา กลุ่ม Imidazole เช่น ketoconazole, itraconazole, fluconazole หรือยากลุ่ม HIV protease inhibitors รวมทั้งยาอื่นที่ยังยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP450 เช่น cimetidine, metronidazole, zafirlukast ยากลุ่ม SSRIs เป็นต้น จะทำให้ระดับยานี้ในเลือดสูงขึ้นเป็น 2-3 เท่า และมีรายงานการเปลี่ยนแปลง ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ QT ยาวขึ้นได้
7.ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาที่ทำให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจ QT interval ยาวขึ้น เช่น Calcium channel blockers (เช่น bepridil, verapamil), tricyclic antidepressant, cisapride, quinidine เป็นต้น
ราคาป้าย 50 บาท
ทะเบียนยา/รับแจ้ง 1A 12/39
ผู้ผลิต สยามเภสัช
ผู้จำหน่าย สยามฟาร์มาซูติคอล
ลูกค้าสัมพันธ์ 02-625-9988
แหล่งข้อมูล เอกสารกำกับยา
Updated2021-06-16 03:51:54

Tags: แก้แพ้ ลอซิดิน

ลอซิดิน reviews

Be the first to write a review of this product!