ยา/สมุนไพร/เครื่องมือแพทย์

ไม่จำหน่ายยานะครับ ให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

*** ข้อมูลยาที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์นี้ (tudsinjai.com) ได้มาจากเอกสารกำกับยา เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งข้อมูลที่รวบรวมมาจากอินเทอร์เน็ต อาจมีข้อบกพร่อง ตกหล่น หรือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล จึงไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางวิชาการหรือทางการศึกษาได้
ข้อมูลต่างๆหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ขอได้โปรดแจ้งให้ทางเราทราบด้วย ทางเรามิได้มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อหวังผลทางธุรกิจ เพียงมีเจตนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่คิดว่าเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจเท่านั้น