แอลกอฮอล์ ยูดี

แอลกอฮอล์ ยูดี

เอทิลแอลกอฮอล์

8853428001959
Pre-order onlyยาสามัญประจำบ้าน เอทิลแอลกอฮอล์

ตรา/ยี่ห้อ ยูดี
ประเภท แอลกอฮอล์
กลุ่มตัวยา Ethyl alcohol
กลุ่มยา ยาสามัญประจำบ้าน, ยาที่ใช้ภายนอก
บรรจุภัณฑ์ ขวดแก้ว
ขนาด/บรรจุ 30 มล.
ส่วนประกอบ Ethyl alcohol solution 70% v/v
ข้อบ่งใช้/สรรพคุณ ทำความสะอาดบาดแผล
วิธีใช้ ใช้ทำความสะอาดรอบบาดแผล
การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิทและป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด / เก็บยาที่อุณภูมิต่ำกว่า 30°C
ราคาป้าย 21 บาท
ทะเบียนยา/รับแจ้ง 1A 24/49
ผู้ผลิต สหการโอสถ (1996)
ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2543-8210
แหล่งข้อมูล เอกสารกำกับยา
Updated2020-03-24 04:48:55

Tags: เอทิลแอลกอฮอล์ ยูดี

แอลกอฮอล์ ยูดี reviews

Be the first to write a review of this product!