พาราเซตามอล 500 มก.

พาราเซตามอล 500 มก.

พาราเซตามอล 500 มก.

8858850301004
Pre-order onlyพาราเซตามอล 500 มก. ลดไข้ บรรเทาอาการปวด

ตรา/ยี่ห้อ เอเชี่ยน ยูเนี่ยน แล็บบอราตอรี่
ประเภท บรรเทาปวด ลดไข้
กลุ่มตัวยา Paracetamol
กลุ่มยา ยาสามัญประจำบ้าน
บรรจุภัณฑ์ ขวดพลาสติก
ขนาด/บรรจุ 100 เม็ด สีขาว
ส่วนประกอบ ใน 1 เม็ด : Paracetamol 500 มก.
ข้อบ่งใช้/สรรพคุณ ลดไข้ บรรเทาอาการปวด
วิธีใช้ ขนาดและวิธีใช้ยา
- น้ำหนักตัว น้อยกว่า 34 กก. ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ตั้งแต่ 34-50 กินยาครั้งละ 1 เม็ด แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
- ตั้งแต่ 50-67 กินยาครั้งละ 1 เม็ดครึ่ง แต่ละไม่เกิน 5 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
- มากกว่า 67 กินยาครั้งละ 2 เม็ด แต่ละไม่เกิน 4 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
การเก็บรักษา เก็บในภาชนะปิดสนิทที่อุณภูมิห้องไม่เกิน 30°C
คำเตือน 1.ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากหรือเอกสารกำกับยา เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
2.หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด
3.ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต
4.หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น บวมที่หน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที
ทะเบียนยา/รับแจ้ง 1A 2306/29
ผู้ผลิต เอเชี่ยน ยูเนี่ยน แล็บบอราตอรี่
ลูกค้าสัมพันธ์ 02-4250373-4
แหล่งข้อมูล เอกสารกำกับยา
Updated2021-04-22 01:01:47

Tags: พาราเซตามอล

พาราเซตามอล 500 มก. reviews

Be the first to write a review of this product!