June 2016 — BNK48 Timeline


Nui Panna July 29, 2016

งานอีเว้นท์ครั้งแรกของ BNK48 The 1st Event‬ “We Need You BNK48” รวมพลโอตะของวง AKB48 และผู้สนับสนุนวงน้องสาว BNK48 ในงานนี้มีการประกาศออดิชั่นอย่างเป็นทางการ โดยผู้ที่พาข่าวดีมาให้แฟนๆ ชาวไทยได้เฮกัน นั่นก็คือ โซคังโตคุคนปัจจุบัน (2559) ของ AKB48 โยโกยามะ ยุย นั่นเอง
โดยมีกติกาการออดิชั่นสำหรับผู้ที่สนใจ คือ

  1. เพศหญิง อายุระหว่าง 12 – 18 ปีเท่านั้น (อ้างอิงจากวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2559)
  2. สามารถมาทำงานประจำการ ที่กรุงเทพฯ ได้
  3. จะต้องไม่มีสัญญาการทำงานกับ Agency / Modeling ใดๆ ทั้งสิ้น ณ วันสมัคร หากค้นพบหลักฐานหรือรับทราบภาพหลังว่ามีการเซ็นสัญญาซ้ำซ้อนกับ Agency / Modeling อื่น ๆ ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์และให้พ้นสภาพการเป็นสมาชิก (Member) ของวง BNK48 โดยทันที
  4. ผู้สมัครจะต้องไม่เคยมีประวัติการทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง (Night Club), สื่อลามกอนาจาร (Nudity related media) ทุกประเภทมาก่อน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น รวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และส่วนตัวด้วย หากพบหลักฐานหรือสืบทราบภายหลัง จะถูกตัดสิทธิ์และให้พ้นสภาพการเป็นสมาชิก (Member) ของวง BNK48 โดยทันที

– สมาชิก (Member) BNK48 ทุกคนจะต้องสามารถทำงานในกรุงเทพฯ ได้ หากสมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด สมาชิกจะต้องย้ายมาพำนักอยู่ในกรุงเทพฯ โดยทางบริษัทฯ จะดูแลเรื่องการจัดหาที่พักให้

– เกี่ยวกับการศึกษาของสมาชิก(Member) วง BNK48 เนื่องจากสมาชิกทุกคนจะต้องอุทิศเวลาทั้งหมดเพื่อการฝึกซ้อม, การแสดง ดังนั้นจึงขอแนะนำว่าต้องทำการศึกษานอกระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบ Home School, ระบบสอบเทียบหรือเข้าศึกษาในสถาบันที่ไม่จำกัดเรื่องเวลาเข้าเรียน (Attendance) ซึ่งเป็นเรื่องของความสมัครใจขอผู้สมัครเอง

คลิปการประกาศออดิชั่น โดย โยโกยามะ ยุย


The 1st Event‬ “We Need You BNK48”
The 1st Event‬ “We Need You BNK48”


คลิปการประกาศออดิชั่น โดย โยโกยามะ ยุย
คลิปการประกาศออดิชั่น โดย โยโกยามะ ยุย


แหล่งข่าวจาก Trueid