September 2017 — BNK48 Timeline


Nui Panna October 31, 2017

31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 วันฮาโลวีน ณ ตู้ปลา ก็มีประกาศการจบการศึกษาชองซินซิน เป็นการประกาศจบคนที่สองของ BNK48 ต่อจากคิดแคท โดยจะร่วมกิจกรรมสุดท้ายของวงก็คือ งานจับมือวันที่ 18 พ.ย. 2560 (BNK48 Mini Live and Handshake Event)
บรรยากาศวันนั้นเต็มไปด้วยน้ำตา จากแหล่งข่าวบอกเหตุผลของน้องมาจากผลกระทบของการเรียน

จากใจของผู้เขียนเลยนะ ตั้งแต่การจบการศึกษาของคิดแคตและครั้งนี้ของซินซิน ณ เวลาจริงของการประกาศทั้ง 2 คน ผมยังไม่ได้ก้าวเข้ามาในแวดวง BNK48 แต่หลังจากที่ก้าวเข้ามาและได้สัมผัส ค้นหาข้อมูล เก็บข้อมูลจากคลิปเพื่อการเขียนบทความ อารมณ์ผมแปรไปตามกลุ่มน้องๆ BNK48 ทุกครั้ง ทั้งยินดี หัวเราะ เศร้า และน้ำตาไหลทั้งเรื่องเศร้าและเรื่องยินดี ครั้งนี้ก็เข่นกันรู้สึกร่วมไปกับน้องๆด้วย นี้แหละคือบ้าน BNK48

Cr. Hz 48 (31 OCT 2017)

BNK48 Mini Live and Handshake Event : วันจบการศึกษาของซินซิน