Pann Pan Story

april 2017

ปัณณปัน ปันฝันปันใจ ทุกภาพทุกคำล้วนมาจากเส้นทางชีวิต เกิด 7.4.2560 เปิดตัว 5.6.2560


"รู้สึกดี" กับ "รู้สึกรัก" มันคนละความรู้สึกกันนะ เพราะ "รู้สึกดี" ให้กับหลายๆคนได้ แต่ "รู้สึกรัก" ให้ได้แค่คนเดียว #ในความมืดเราจะสว่างไสวเสมอ


บางคน ต้องการ "รักแรก" บางคน อยากเป็น "รักสุดท้าย" บางคน ขอรัก "จนวันตาย" แต่..บางคน "ขอแค่ได้รัก" ก็พอ