HIP biotech

HIP biotech

HIP BIOtech

8859739300019

ชุดตรวจโควิด-19 โดยวิธีตรวจน้ำลาย (Saliva specimen) บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้ แบบตรวจคัดกรองด้วยตัวเอง

ตรา/ยี่ห้อ HIP BIOtech
ประเภท Rapid Antigen Test
รุ่น/สูตร ชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ SARS-CoV-2 จากน้ำลาย
กลุ่มยา อื่นๆ
บรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษ, หลอดพลาสติก, ตลับ
ขนาด/บรรจุ 1 ชุด
ขนาด/บรรจุ อื่นๆ 20 ชุดตรวจ/กล่อง
ส่วนประกอบ ส่วนประกอบภายในกล่อง :
ตลับทดสอบ
กรวยเก็บน้ำลาย
หลอดเก็บตัวอย่าง
หลอดสารเคมีสกัด
คู่มือการใช้งาน
ข้อบ่งใช้/สรรพคุณ ชุดตรวจ Rapid SARS-CoV-2 antigen detection kit เป็นการทดสอบภายนอกร่างกายสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพในขั้นตอนเดียว โดยใช้หลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟี ซึ่งจะเป็นการตรวจจับแอนติเจนของไวรัส SARS-CoV-2 ในตัวอย่างน้ำลายของบุคคลที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ชุดตรวจ Rapid SARS-CoV-2 antigen detection kit ไม่สามารถใช้เป็นการจินิจฉัยพื้นฐานได้ จึงควรมีการตรวจอื่นๆเพื่อยืนยัน ผลการทดสอบเพิ่มเติม ชุดตรวจ Rapid SARS-CoV-2 antigen detection kit ใช้วิธีตรวจจับ Nucleocapsid protein (โปรตีน N) ของเชื้อหากเชื้อ SARS-CoV-2 ไม่มีการกลายพันธุ์บริเวณ Nucleocapsid protien ชุดตรวจนี้จะสามารถตรวจเชื้อได้
วิธีใช้ ระบุในคู่มือ
1.ประกอบส่วนของกรวยเก็บน้ำลายเข้ากับส่วนของหลอดแอนติเจนเพื่อเก็บน้ำลาย
2.เก็บน้ำลาย โดยปริมาตรของน้ำลายจะต้องเท่ากับ 1/4 ของหลอดสกัดแอนติเจน (ประมาณ 300 ไมโครลิตร)
3.เทน้ำยาสกัดแอนติเจนลงในหลอดสกัดแอนติเจน
4.ถอดกรวยเก็บน้ำลายและปิดฝาหลอดสกัดแอนติเจน
5.เขย่าหลอดสกัดแอนติเจนสามครั้งอย่างแรง แล้วบีบหลอดสกัดแอนติเจน 10 ครั้ง เพื่อให้น้ำยาสกัดแอนติเจนและตัวอย่างเข้ากัน
6.คว่ำหลอดสกัดแอนติเจนเพื่อหยดน้ำยาสกัดแอนติเจนจำนวน 3 หยด (ประมาณ 100 ไมโครลิตร) ลงในช่องตัวอย่าง (S) อย่างช้าๆ
7.จับเวลา 15-20 นาที และอ่านผล หมายเหตุ: ผลหลังจาก 20 นาทีอาจไม่ถูกต้อง
8.แปลผลการทดสอบ
ราคาป้าย 59 บาท
ทะเบียนยา/รับแจ้ง T 6400436
ผู้ผลิต ไบโอดีเทค (เซียะเหมิน) ไบโอเทคเทคโนโลยี
ผู้จำหน่าย เอช ไอ พี โกลบอล
ลูกค้าสัมพันธ์ 02-748-1993, 02-748-2191
แหล่งข้อมูล เอกสารกำกับเครื่องมือการแพทย์
Updated2022-05-12 05:27:52

Tags: covid-19 ATK

HIP biotech reviews

Be the first to write a review of this product!