ประกาศผลผู้โชคดี จากกิจกรรมถ่ายทอดบรรยากาศงาน WE NEED YOU BNK48 {24.08.2559}

August 24, 2016

ประกาศผลผู้โชคดี จากกิจกรรมถ่ายทอดบรรยากาศงาน WE NEED YOU BNK48 ผ่านระบบ facebook LIVE
ผู้โชคดีได้แก่คุณ Cherprang Areekul
ได้รับรางวัล Bluray คอนเสิร์ตจบการศึกษาของ Takahashi Minami ”148.5cm no Mita Yume” in Yokohama Stadium 1 รางวัล

WE NEED YOU BNK48 ผ่านระบบ facebook LIVE ผู้โชคดีได้แก่คุณ Cherprang Areekul

WE NEED YOU BNK48 ผ่านระบบ facebook LIVE ผู้โชคดีได้แก่คุณ Cherprang Areekul