ประกาศกำหนดการประกาศผลและการออดิชั่นรอบที่ 2 {18.08.2559}

August 18, 2016

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกรอบแรก ภายในวันที่ 5 กันยายน 2559

ออดิชั่นรอบที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 17-18 กันยายน 2559

ออดิชั่นรอบที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 17-18 กันยายน 2559
ออดิชั่นรอบที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 17-18 กันยายน 2559