BNK48 Photoset คืออะไร มีกี่แบบแล้ว

June 30, 2018

Photoset ของ BNK48 เป็นภาพถ่ายของวง BNK48 ขนาด 3.5x5 นิ้ว พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน ด้านหลังจะมีโลโก้ของวง ที่ทางต้นสังกัดผลิตออกมา จากเงื่อนไขของบริษัทที่ห้ามสมาชิกถ่ายรูปคู่กับแฟนคลับ และนี้คือแหล่งรายได้หนึ่งของบริษัทที่ทำรายได้ไม่ใช่น้อย

Photoset ของทางต้นสังกัดจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 มี 11 เซ็ต ประกอบด้วย

 1. BNK48 The Debut Photoset สมาชิก 1 คนจะมี 6 แบบ รวมสมาชิก 29 คน = 174 แบบ ใน 1 เซ็ต ประกอบด้วยรูปสุ่ม 5 รูป
 2. BNK48 Thai costume Photoset สมาชิก 1 คนจะมี 3 แบบ รวมสมาชิก 29 คน = 87 แบบ ใน 1 เซ็ต ประกอบด้วยรูปสุ่ม 5 รูป
 3. BNK48 Road Show Photoset สมาชิก 1 คนจะมี 3 แบบ รวมสมาชิก 30 คน = 90 แบบ ใน 1 เซ็ต ประกอบด้วยรูปสุ่ม 5 รูป *** รินะ อิซึตะ เริ่มมีในเซ็ตนี้
 4. BNK48 Atakatta Photoset สมาชิก 1 คนจะมี 3 แบบ รวมสมาชิก 30 คน = 90 แบบ ใน 1 เซ็ต ประกอบด้วย 1 รูปจากสมาชิกที่เลือก (สุ่มจาก 3 ภาพ) และอีก 4 ใบสุ่มจากสมาชิกที่เหลือ *** รูปในเซ็ตนี้เกิดปรากฏการณ์เลื่อมล้ำของสมาชิก บางรูปมีกันแทบทุกคน บางรูปกลายเป็นของหายากในปัจจุบันเพราะมีคนเลือกน้อย
 5. BNK48 Halloween Photoset สมาชิก 1 คนจะมี 3 แบบ รวมสมาชิก 28 คน = 84 แบบ ใน 1 เซ็ต ประกอบด้วยรูปสุ่ม 5 รูป *** เซ็ตนี้ไม่มี คิดแคทและซินซิน
 6. BNK48 Loi krathong Photoset สมาชิก 1 คนจะมี 3 แบบ รวมสมาชิก 28 คน = 84 แบบ ใน 1 เซ็ต ประกอบด้วยรูปสุ่ม 5 รูป
 7. BNK48 Merry Christmas 2017 Photoset สมาชิก 1 คนจะมี 3 แบบ รวมสมาชิก 28 คน = 84 แบบ ใน 1 เซ็ต ประกอบด้วยรูปสุ่ม 5 รูป
 8. BNK48 Koisuru Fortune Cookie Senbatsu Photoset สมาชิก 1 คนจะมี 3 แบบ รวมสมาชิก 28 คน = 84 แบบ ใน 1 เซ็ต ประกอบด้วยรูปสุ่ม 5 รูป
 9. BNK48 Memorial of Handshake Photoset สมาชิก 1 คนจะมี 3 แบบ รวมสมาชิก 27 คน = 81 แบบ ใน 1 เซ็ต ประกอบด้วยรูปสุ่ม 5 รูป *** เซ็ตนี้ไม่มี น้ำหอม
 10. BNK48 x CHANGSUEK Photoset สมาชิก 1 คนจะมี 3 แบบ รวมสมาชิก 26 คน = 78 แบบ ใน 1 เซ็ต ประกอบด้วยรูปสุ่ม 5 รูป *** เซ็ตนี้ไม่มี แจน
 11. BNK48 Shonichi Single Costume Photoset สมาชิก 1 คนจะมี 3 แบบ รวมสมาชิก 26 คน = 78 แบบ ใน 1 เซ็ต ประกอบด้วยรูปสุ่ม 5 รูป *** เซ็ตนี้ไม่ได้ขายผ่าน Shop ของวง เริ่มขายใน shopee แทน


Photoset ทั้ง 11 ชุด


BNK48 The Debut Photoset
BNK48 The Debut Photoset
BNK48 The Debut Photoset
BNK48 The Debut Photoset
BNK48 Thai costume Photoset
BNK48 Thai costume Photoset
BNK48 Thai costume Photoset
BNK48 Thai costume Photoset
BNK48 Road Show Photoset
BNK48 Road Show Photoset
BNK48 Road Show Photoset
BNK48 Road Show Photoset
BNK48 Atakatta Photoset
BNK48 Atakatta Photoset
BNK48 Atakatta Photoset
BNK48 Atakatta Photoset
BNK48 Halloween Photoset
BNK48 Halloween Photoset
BNK48 Halloween Photoset
BNK48 Halloween Photoset
BNK48 Loi krathong Photoset
BNK48 Loi krathong Photoset
BNK48 Loi krathong Photoset
BNK48 Loi krathong Photoset
BNK48 Merry Christmas 2017 Photoset
BNK48 Merry Christmas 2017 Photoset
BNK48 Merry Christmas 2017 Photoset
BNK48 Merry Christmas 2017 Photoset
BNK48 Koisuru Fortune Cookie Senbatsu Photoset
BNK48 Koisuru Fortune Cookie Senbatsu Photoset
BNK48 Koisuru Fortune Cookie Senbatsu Photoset
BNK48 Koisuru Fortune Cookie Senbatsu Photoset
BNK48 Memorial of Handshake Photoset
BNK48 Memorial of Handshake Photoset
BNK48 Memorial of Handshake Photoset
BNK48 Memorial of Handshake Photoset
BNK48 x CHANGSUEK Photoset
BNK48 x CHANGSUEK Photoset
BNK48 x CHANGSUEK Photoset
BNK48 x CHANGSUEK Photoset
BNK48 Shonichi Single Costume Photoset
BNK48 Shonichi Single Costume Photoset
BNK48 Shonichi Single Costume Photoset
BNK48 Shonichi Single Costume Photoset