สมาชิก BNK48 ทุกคนเปิดตัวใน IG และแฟนเพจ {12,14.02.2560}

February 14, 2017

BNK48 สื่อสารกับบรรดาเหล่าโอตะผ่าน social media หลักๆ คือ IG และ Facebook ซึ่งตามกฏของบริษัทให้สมาชิกทุกคนรีเซ็ต social media ทุกตัวแล้วใช้ IG และ Facebook ใหม่ที่บริษัทตั้งให้

Account IG / แฟนเพจ ของสมาชิก ทั้ง 30 คน

สมาชิก Instagram {14.02.2560} Fan page {12.02.2560}
แก้ว - ณัฐรุจา ชุติวรรณโสภณ kaew.bnk48official Kaew BNK48
อิซึรินะ - รินะ อิซึตะ rinaizuta.bnk48official
{02.06.2560}
Rina Izuta BNK48
{25.05.2560}
แจน - เจตสุภา เครือแตง jan.bnk48official
janchan.xoxo
Jan BNK48
JAN CHAN
เฌอปราง - เฌอปราง อารีย์กุล cherprang.bnk48official Cherprang BNK48
น้ำหนึ่ง - มิลิน ดอกเทียน namneung.bnk48official Namneung BNK48
ตาหวาน - อิสราภา ธวัชภักดี tarwaan.bnk48official Tarwaan BNK48
อร - พัศชนันท์ เจียจิรโชติ orn.bnk48official Orn BNK48
เนย - กานต์ธีรา วัชรทัศนกุล noey.bnk48official Noey BNK48
แคน - นายิกา ศรีเนียน can.bnk48offcial
{15.02.2560}
Can BNK48
ไข่มุก - วรัทยา ดีสมเลิศ kaimook.bnk48official Kaimook BNK48
ปูเป้ - จิรดาภา อินทจักร pupe.bnk48official Pupe BNK48
มี่โกะ - มิโอริ โอคุโบะ miori.bnk48official Miori BNK48
ก่อน - วฑูศิริ ภูวปัญญาสิริ korn.bnk48official Korn BNK48
เมษา - เมษา จีนะวิจารณะ maysa.bnk48official Maysa BNK48
น้ำใส - พิชญาภา นาถา namsai.bnk48official Namsai BNK48
นิ้ง - มนัญญา เกาะจู nink.bnk48official Nink BNK48
เจน - กุลจิราณัฐ อินทรศิลป์ jane.bnk48official Jane BNK48
เจนนิษฐ์ - เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ jennis.bnk48official Jennis BNK48
ซินซิน - ไอรดา ธวัชผ่องศรี cincin.bnk48official
cincinnirada
Cincin BNK48
Cincin Irada
ปัญ - ปัญสิกรณ์ ติยะกร pun.bnk48official Pun BNK48
มิวสิค - แพรวา สุธรรมพงษ์ music.bnk48official Music BNK48
เคท - กรภัทร์ นิลประภา kate.bnk48official Kate BNK48
มายด์ - ปณิศา ศรีละเลิง mind.bnk48official Mind BNK48
คิดแคต - วรรษมณฑ์ พงษ์วานิช kidcat.bnk48official
kidcatmew
Kidcat BNK48
Kidcatmew
น้ำหอม - คริสติน ลาร์เซ่น namhom.bnk48official
christinnlarsen
Namhom BNK48
ChristinnLarsen
จิ๊บ - สุชญา แสนโคต jib.bnk48official Jib BNK48
โมบาย - พิมรภัส ผดุงวัฒนะโชค mobile.bnk48official Mobile BNK48
จ๋า - ณปภัช วรพฤทธานนท์ jaa.bnk48official Jaa BNK48
เปี่ยม - รินรดา อินทร์ไธสง piam.bnk48official Piam BNK48
ซัทจัง - สวิชญา ขจรรุ่งศิลป์ satchan.bnk48official Satchan BNK48


ภาพแรกของสมาชิกรุ่นที่ 1 ใน IG ยกเว้นของ ซินซิน, คิดแคท และน้ำหอม BNK48 รุ่นที่ 1
ภาพแรกของสมาชิกรุ่นที่ 1 ใน IG ยกเว้นของ ซินซิน, คิดแคท และน้ำหอม BNK48 รุ่นที่ 1