กินยาคุมให้ถูกวิธี ป้องกันการตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์

กินยาคุมให้ถูกวิธี ป้องกันการตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์


วีดีโอนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)