วัดพระธาตุดอยน้อย

may 2017

จากตำนานที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งในสมัยพุทธกาลนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระองค์สำเร็จพระอรหันต์ (ตรัสรู้) แล้ว พระองค์พร้อมด้วยพระอรหันต์ จำนวน 500 รูป ได้เสด็จมาที่เขาดอยน้อย (วัดพระธาตุดอยน้อยในปัจจุบัน) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบ้านปิน ประมาณ 1 กิโลเมตร ได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดราษฎร และมีหญิงหม้ายคนหนึ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้น จึงได้ถอดปิ่นทองซึ่งปักที่มวยผม ถวายแด่พระพุทธองค์เพื่อเป็นพุทธบูชา

ไอ้อ้วนดำพาขึ้นมา


ทางขึ้นด้านนี้ ต้องเดินขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงบนสุด จะเจอพระธาตุ


พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)


เดินขึ้นไปเรื่อยๆ


พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)


พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)


เดินไปเรื่อยๆ


พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)


เดินขึ้นไปอีก


พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)


เดินวนรอบๆบริเวณ


พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)


พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)


พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)


พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)


พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)


พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)


เดินวนรอบๆบริเวณ


พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)


ทางลง กำลังจะขับรถไปขึ้นอีกทางหนึ่ง ห่างจากจุดนี้ประมาณ 5 กิโล


มาถึงทางเข้าอีกทางหนึ่ง ทางค่อนข้างชัน แต่ไอ้อ้วนพาเรามาถึงได้สบายๆ


จุดทางเดิน ที่ขึ้นมาจากอีกฝากหนึ่ง


เส้นทางสุดท้าย ที่มาถึง


สิ้นสุดถนนไม่มีทางไปแล้ว ไม่หลงแน่ๆ


ทางเดินขึ้นไปยังพระธาตุด้านบน


ระฆังราว มีให้เห็นเกือบทุกวัด ในวัดบนดอย


วิวด้านบน มองออกไปยังตัวเมืองอำเภอลอง


วิวด้านบน มองออกไปยังตัวเมืองอำเภอลอง เห็นถนนเข้าสู่อำเภอ


พระธาตุ ณ ฐานเจดีย์ระบุว่า 2476


พระเจ้าเชียงแสน


พระธาตุดอยน้อย


ลุงสุภาพ กำลังทำพิธีสะเดาะเคราะห์


พระธาตุดอยน้อย


พระธาตุดอยน้อย และวิวสวยๆ


กระทงพิธีสะเดาะเคราะห์


ลุงสุภาพ กำลังทำพิธีสะเดาะเคราะห์


เทพรอบๆพระธาตุดอยน้อย


พระธาตุดอยน้อย


ระฆังน้อยๆ


กระทงพิธีสะเดาะเคราะห์


หลวงพ่อพุทธปิ่นทองนาคราช กำลังก่อสร้าง


หลวงพ่อพุทธปิ่นทองนาคราช กำลังก่อสร้าง หันหน้าไปทางตัวเมือง


หลวงพ่อพุทธปิ่นทองนาคราช กำลังก่อสร้าง หันหน้าไปทางตัวเมือง


วิวตัวเมือง


วิวตัวเมือง


วิวตัวเมือง


หลวงพ่อพุทธปิ่นทองนาคราช


Group Friends: OoHmusic.com

web
        analytics